Szanowni Państwo!

Zadaniem uczelni jest wychowanie i wykształcenie absolwentów posiadających odpowiednie kompetencje i umiejętności pozwalające się odnaleźć i odnieść sukces na rynku pracy. Uniwersytet Śląski jest uczelnią, która postawiła sobie za jeden z największych priorytetów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia zarówno studentom, doktorantom, jak i słuchaczom studiów podyplomowych.

Mając na względzie interes żaków i świadomość, że to właśnie student jest najwyższym dobrem uczelni, została powołana do życia instytucja Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta. Do najważniejszych zadań RPSiD należy obrona praw osób kształcących się w Uniwersytecie Śląskim oraz mediacja w sytuacjach spornych i konfliktowych.
Jeśli w Państwa odczuciu ktoś łamie Wasze prawa, bądź znaleźliście się Państwo w trudnej, związanej z tokiem studiów, sytuacji z którą nie potraficie sobie poradzić, zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Postaram się doradzić, a w razie potrzeby podejmę działania, mające na celu rozwiązanie problemu.

Z wyrazami szacunku,
Anna Samborowska
Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
Uniwerstytetu Śląskiego w Katowicach